درب کوب های تاریخی در موزه تایر ، شهر تاریخی اژه به نمایش گذاشته شده است

    در تایر ، که یکی از شهرهایی است که با غنای تاریخی و فرهنگی خود در دریای اژه برجسته است ، درب کوب ها ، که میراث گذشته ریشه دار است ، در موزه ای که در آن به نمایش گذاشته شده است ، در انتظار بازدید کنندگان خود هستند. 

    تعدادی از درب کوب ها تا امروز رسید, و تعدادی هم به دلیل تخریب شدن ساختمان در طول سال ها از بین رفتند.

    این شهر میزبان زندگی چند فرهنگی شده است. ۱۷۰ درکوب از خانه های مسلمان ، یونانی و یهودی در موزه نگهداری می شود.