دریاچه فیروزه ای کشف شده در قهرمان ماراش باعث جذب توریست خواهد شد

    دریاچه فیروزه ای ، که شبیه آکواریومی طبیعی است در منطقه آندرین  قهرمان ماراش به طور اتفاقی کشف شده است . این منطقه که معروف  است به فلات و آبشارها ،باعث جذب توریست خواهد شد .