در انتخابات پارلمانی ترکیه ۱۳ حزب سیاسی و ۴ ائتلاف رقابت می‌کنند

شورای عالی انتخابات ترکیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که از ۲۶ حزبی که فهرست موقت نامزدهای انتخابات ۱۴ می را ارائه کرده‌اند، ۱۳ حزب به صورت مستقل و ۱۳ حزب نیز تحت ۴ ائتلاف‌ مختلف رقابت می‌کنند.

براساس این بیانیه ۳۶ حزب سیاسی واجد شرایط شرکت در بیست و هشتمین دوره انتخابات پارلمانی هستند که از این تعداد ۲۶ حزب لیست نامزدهای موقت خود را روز دوشنبه ۱۰ آوریل معرفی کرده‌اند.