در سال ۲۰۲۲، ترکیه بیشترین مراجعه به دادگاه حقوق بشر اروپا را داشته است

بر اساس داده‌های پرونده‌های سال 2022 دادگاه حقوق بشر اروپا ، ترکیه بالاترین مراجعه را به این دادگاه داشته است. 26.9 درصد از پرونده‌هایی که در این دادگاه گشوده شده است از ترکیه بوده، 22.4 درصد مراجعات از روسیه و 13.9 درصد نیز از اوکراین بوده است.

بر اساس گزارش یورونیوز، از کنفرانس مطبوعاتی سیوفرا اولری رئیس دادگاه حقوق بشر اروپا، در استراسبورگ، در سال 2022 در مجموع 45 هزار و 500 پرونده به این دادگاه ارسال شده است. از مجموع این پرونده‌ها نیز 39 هزار و 570 پرونده رسیدگی و در رابطه با آن‌ها حکم صادر شده است.

اولری همچنین گزارش می‌دهد که 26.9 درصد از درخواست‌های ارائه شده در سال 2022 پرونده هایی با منشا ترکیه هستند. این داده‌ها نشان میٔپهپ که تعداد مراجعات ترکیه در سال گذشته رکورد شکایت در دادگاه حقوق بشر اروپا (ECHR) را شکسته است.