در سال ۲۰۲۲؛ ۳ میلیون نفر در داخل ترکیه مهاجرت کردند 

بر اساس گزارشی که سازمان آمار ترکیه (TÜİK) روز دوشنبه ۱۴ آگوست منتشر کرده است، در سال ۲۰۲۲، دو میلیون و ۷۹۱هزار و ۱۵۶ نفر در داخل ترکیه مهاجرت کرده‌اند. 

این گزارش نشان می‌دهد که استان‌ استانبول بیشترین میزان مهاجر پذیری و مهاجر فرستی، استان ارداهان کمترین میزان مهاجر پذیری و استان تونجلی کمترین میزان مهاجر فرستی را داشته‌اند. همچنین از کل تعداد مهاجران داخلی در سراسر ترکیه، ۴۷.۹ درصد مرد و ۵۲.۱ درصد زن بوده‌اند. 

در ترکیه بیشترین تعداد مهاجرت داخلی با ۶۴۴هزار نفر توسط گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ بوده است؛ در این گروه سنی، «تحصیل» شایع‌ترین دلیل مهاجرت بوده است. همچنین شایع‌ترین دلیل مهاجرت در کل جمعیت مهاجران به دلیل «مسائل یکی از اعضای خانواده» بوده است. 

پس از مهاجرت به دلیل تحصیل و مسائل مربوط به یکی از اعضای خانواده، بیشترین دلایل مهاجرت در ترکیه «تغییر شغل»، «شروع کار یا کاریابی»، «مسکن» و «ازدواج یا طلاق» بوده است.