دسامبر ۲۰۲۲، گرم‌ترین ماه دسامبر در ۵۲ سال گذشته 

به گزارش وبسایت خبری NTV و بر اساس اطلاعات به دست آمده از اداه کل هواشناسی ترکیه، ماه دسامبر ۲۰۲۲ بالاترین دما را دربین میانگین دمای ماه‌های دسامبر در ۵۲ سال گذشته داشته است.

 در این گزارش اعلام شده میانگین دمای ماه دسامبر برای دوره ۱۹۹۱-۲۰۲۰، ۴.۸ درجه سانتی‌گراد بوده است، اما در سال ۲۰۲۲ با افزایش ۳.۲ درجه‌ای، میانگین دمای ماه دسامبر به ۸ درجه سانتی‌گراد رسیده است که در ۵۲ سال گذشته بی‌سابقه است. نزدیک‌ترین دما به دمایی که در سال ۲۰۲۲ ثبت شده، در سال ۲۰۱۰ و برابر  ۷.۸ درجه سانتی‌گراد بوده است. 

در همین رابطه مورات کوروم، وزیر محیط زیست و تغییرات اقلیمی ترکیه در توییتر نوشت: «بارندگی‌ها به میزان زیادی کاهش یافته و این امر تصویر امیدبخشی به ما نمی‌دهد. منابع ما نامحدود نیستند. همه باید به سهم خود در حفظ محیط زیست عمل کنیم». 

بر اساس این گزارش، در دوره زمانی ۱۹۹۱-۲۰۲۰ میانگین دمای ماه دسامبر در منطقه مرمره از ۷ درجه به ۱۰.۳ درجه سانتی‌گراد در سال ۲۰۲۲، در منطقه دریای اژه از ۷.۹ درجه به ۱۰.۸ درجه سانتی‌گراد و در منطقه مدیترانه از ۹.۱ درجه به ۱۱.۸ درجه سانتی‌گراد رسیده است.