رای‌گیری انتخابات ترکیه در دروازه‌های گمرکی کشور آغاز شد

در چارچوب انتخابات ریاست جمهوری و بیست و هشتمین دوره مجلس ملی کبیر ترکیه، در دروازه های مرزی، روند رای گیری رای دهندگانی که نامشان در فهرست انتخابات خارج از کشور ثبت شده، آغاز شد.

در این راستا، در دروازه‌های مرزی ترکیه  صندوق‌های رای مستقر شده است. ۳ صندوق رای در ورودی، خروجی ایستگاه کاپی‌کوله و یک صندوق در دروازه‌های مرزی‌ ایپ‌سالا، حامزابیلی، پازارکوله، دره‌کوی مستقر شد.

رای گیری در دروازه‌های مرزی به صورت ۲۴ ساعته انجام شده و ساعت ۱۷ روز یکشنبه ۱۴ می به پایان می‌رسد.