روزشمار دور دوم انتخابات ترکیه

روز ۱۴ می مردم ترکیه برای انتخاب سیزدهمین رئیس‌جمهوری خود به پای صندوق‌های رای رفتند و برای اولین بار در تاریخ این کشور نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در دور اول تعیین نشد. حال تا برگزاری دور دوم، چه روندی پیش روی اهالی ترکیه است؟

چنانچه هر یک از داوطلبان واجد شرایط شرکت در دور دوم انتخابات به هر دلیلی در انتخابات مجدد نخواهند شرکت کنند، تا ساعت ۱۷:۰۰ برای آن‌ها زمان تعیین شده است. اگر کسی انصراف دهد نفر جایگزین، فردی خواهد بود که در دور اول رای سوم را کسب کرده است. بر این اساس هم، تا ساعت ۲۳:۵۹ روز دوشنبه، تصمیم نهایی شورای عالی انتخابات اعلام می‌شود. از ساعت ۱۷ روز ۱۵ می نیز نامزدها می‌توانند تبلیغات انتخاباتی خود را آغاز کنند. 

۱۶ تا ۱۸ می

اعتراضات به تصمیمات هیئت‌های انتخاباتی حوزه‌ها و استان‌ها، کمیته صندوق‌های رای و سایر مسئولین، در این دو روز به شورای عالی انتخابات اعلام می‌شود و مورد بررسی مجدد قرار می‌گیرند.  

۱۹ می

نتایج نهایی انتخابات «۱۴ می» توسط شورای عالی انتخابات به مقامات مربوطه ارسال می‌شود تا در روزنامه رسمی، رادیو و تلویزیون اعلام شود. 

۲۰ می

رای‌گیری در دروازه‌های گمرکی و خارج از کشور آغاز می‌شود. 

۲۴ می

رای‌گیری در خارج از کشور پایان می‌یابد. سخنرانی‌های تبلیغاتی نامزد‌ها در رادیو و تلویزیون آغاز می‌شود. 

۲۷ می

زمان تبلیغات نامزدهای انتخابات در ساعت ۱۸:۰۰ خاتمه می‌یابد. 

۲۸ می

رای گیری برای مرحله دوم انتخابات ساعت ۸ صبح آغاز شده و تا ساعت ۱۷ ادامه می‌یابد. 

۲۹ می

نتایج غیررسمی انتخابات ریاست جمهوری اعلام می‌شود. تا ساعت ۲۳:۵۹ اعتراضات اعلام و رسیدگی می‌شود. 

۱ ژوئن

نتیجه نهایی انتخابات توسط شورای عالی انتخابات به مقامات مربوطه ارسال می‌شود تا در روزنامه رسمی، رادیو و تلویزیون اعلام عمومی شود.