روند آغاز به کار مجلس ترکیه و هیئت دولت 

مجمع عمومی مجلس ملی ترکیه در ساعت ۱۴ سومین روز پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات توسط شورای عالی انتخابات تشکیل و در ابتدای جلسه آن، مراسم سوگند نمایندگان منتخب برگزار می‌شود.

مراسم سوگند در حالی برگزار می‌شود که مسن‌ترین عضو اولین جلسه مجمع عمومی یعنی دولت باغچلی، رئیس حزب جنبش ملی،‌ در قالب رئیس موقت مجمع متن قانون اساسی را با صدای بلند از روی تریبون می‌خواند و نمایندگان بر اساس حروف الفبای نام خانوادگی به ترتیب سوگند یاد می‌کنند که پاسدار قانون اساسی کشور ترکیه باشند. مجلس ترکیه ۶۰۰ عضو دارد که به مدت پنج سال بر کرسی می‌نشینند.

زمانی که نوبت سوگند یاد کردن نمایندگان آنکارا می‌رسد، به طور سنتی در راستای ادای احترام به مصطفی کمال آتاتورک، رهبر بزرگ ترکیه در مجمع عمومی یک دقیقه سکوت برگزار می‌شود. نامزدهای ریاست مجلس ملی ترکیه از میان اعضای مجلس ظرف پنج روز از روز تشکیل مجمع به شورای ریاست معرفی می شوند. 

انتخابات برای تعیین رئیس مجلس ملی، ۱۰ روز پس از آغاز به کار مجمع عمومی و با «رای‌گیری پنهان» برگزار می‌شود. برای انتخاب رئیس مجلس ترکیه، در طول دوره ۵ ساله، دو بار انتخابات برگزار می‌شود که مدت دوره نخست ۲ سال و مدت دوره دوم تصدی، سه سال تعیین شده است. 

وظایف اعضای کابینه دولت فعلی که اکثر آن‌ها امروز نماینده مجلس هستند، پس از ادای سوگند در مجمع عمومی به پایان خواهد رسید. بنابراین پیش‌بینی می‌شود کابینه جدید قبل از مراسم سوگند نمایندگان تشکیل شود.