رویای عکاس شهید ۱۵ تموز تحقق یافت

ازجمله – رویای مصطفی جامباز عکاس خبری که در شب ۱۵ ژوئیه هنگام عکاسی در جریان کودتا توسط کودتاگران در چنگل کوی استانبول به شهادت رسیده بود، تحقق یافت. رویای او برپایی نمایشگاهی از ۱۰ سال عکاسی از مساجد بزرگ ترکیه بود که پنج سال پس از شهادت او در ایاصوفیه به نمایش درآمد.

آقای جامباز که در زمان شهادت عکاس روزنامه ینی شفق بود،  بیش از۱۰ هزار عکس از۱۱۸ مسجد بزرگ گرفته است. او همیشه دوست داشت نمایشگاه خود را در جایی مثل مسجد ایاصوفیه برپا کند.

نمایشگاه «مساجد بزرگ کشور من» که متشکل از آثارعکاسی گرفته شده توسط مصطفی جامباز است با ابتکار فرمانداری استانبول آلبایراک و با همکاری  انجمن ۱۵ژوئیه در مسجد ایاصوفیه برای بازدیدکنندگان گشایش یافت.

محمد فاتح چیچکلی معاون استاندار استانبول در افتتاحیه این نمایشگاه شرکت کرد.