زردآلو ایغدیر سالانه ۲۴۰ میلیون لیر به اقتصاد ترکیه کمک می کند

  استان  ایغدیر در شرق ترکیه و در امتداد رود ارس قرار گرفته و با کشورهای ایران، ارمنستان و جمهوری آذربایجان(نخجوان) مرز مشترک دارد. شهر ایغدیر که به لطف آب و هوا و خاک حاصلخیزش بسیاری از محصولات به بار می‌نشیند، شاهد درختان پربار زردآلو است . این میوه طلایی رنگ سالانه ۲۴۰ میلیون لیر به اقتصاد ترکیه کمک می‌کند .

  درختان زردآلو طلایی شدند 

  فصل جمع آوری محصول زردآلو Photo:Getty

  در ترکیه اگرچه وقتی از زردآلو نام برده می شود معمولا شهر مالاتیا به ذهن خطور می کند، اما زردآلوهای آبدار و شیرین ایغدیر هم از بهترین محصولات ترکیه محسوب می‌شود.

  سالانه ۴۰ هزار تن زردآلو تولید می شود

  دکتر شیمشک عضو هیئت علمی دانشگاه ایغدیر به TRT گفت :زردآلو ایغدیر که شالاک  نامیده می‌شود از مهمترین محصولات تولیدی ترکیه است. سالانه ۴۰ هزار تن زردآلو تقریباً از ۳۰۰ هزار درخت که در مناطق ایغدیر,توزلوجا و کاقیزمان استان قارص است به‌دست می‌آید.

   میوه زردآلو به کشورهای همسایه ازجمله روسیه، گرجستان و آذربایجان نیز صادر می‌شود.