سازمان آمار ترکیه: بیشترین خرج خانواده‌های ترکیه مربوط به غذا است 

نتایج نظرسنجی سازمان آمار ترکیه (TÜİK) نشان می‌دهد که از کل هزینه‌های یک خانوار، ۲۲.۸ درصد مربوط به غذا و نوشیدنی‌های غیرالکلی است. هزینه‌های مسکن پس از خرج مربوط به غذا قرار دارد.

به گزارش روزنامه حریت در تاریخ دوشنبه ۱۲ ژوئن، پس از تغذیه، مسکن با ۲۲.۴ درصد، دومین محل خرج خانواده‌ها در ترکیه است. هزینه‌های مربوط به حمل و نقل نیز با سهم ۲۱.۳ درصدی، سومین هزینه بزرگ هر خانوار است. خدمات آموزشی با ۱.۴ درصد و خدمات بهداشتی با ۲.۲ درصد کمترین سهم را در میان هزینه‌های ضروری ماهیانه به خود اختصاص داده‌اند.

بر اساس این گزارش،‌ هر خانوار به طور متوسط ۲.۵ درصد از بودجه خود را به هزینه‌های سرگرمی و فرهنگی، ۳.۱ درصد را به ارتباطات، ۴.۹ درصد را به پوشاک و ۳.۲ درصد را به مشروبات الکلی و تنباکو اختصاص می‌دهد. 

طبق گزارش سازمان آمار، هزینه مصرفی ماهانه یک خانوار (۴ نفره) در ترکیه به طور متوسط ۱۲ هزار و ۱۵۹ لیر و برای هر فرد (بزرگسال) به طور متوسط ۶هزار و ۲۵۹ لیر است.