ساعتی ۲۰ الی ۲۸ الیر؛افزایش ۶۰ درصدی تعرفه پارکینگ‌های ISPARK استانبول

شهرداری استانبول، طی چهارمین جلسه مجمع در ماه دسامبر ۲۰۲۲، هزینه‌های پارک خودرو در پارکینگ‌های عمومی ISPARK را ۶۰ درصد افزایش داد. براساس این افزایش قیمت، تعرفه پارک خودرو در این پارکینگ‌ها بین ساعتی ۲۰ تا ۲۸ لیر در مناطق مختلف کلانشهر استانبول محاسبه خواهد شد.

به گزارش ان‌تی‌وی، درحالی‌که افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه پارک خودرو در پارکینگ‌های عمومی ایس‌پارک مطرح شده بود، در نهایت سقف ۶۰ درصدی برای افزایش هزینه پارک خودرو تصویب شد. قیمت‌های جدید از نخستین روز سال ۲۰۲۳ اجرایی می‌شود.

براین اساس، هزینه یک ساعت پارک خودرو در پارکینگ‌های سرپوشیده و روباز مناطق بشیکتاش، بی‌اوغلو، فاتیح، کادیکوی، شیشلی، اوسکودار، آتاشهیر، باکرکوی، بیکوز، بایرام‌پاشا، باهچلی‌اولر، ایوپ‌سلطان، گونگورن، کارتال، کائیت‌هانه، مال‌تپه، پندیک، ساریر، زیتین‌بورنو، توزلا و عمرانیه، از ۱۷/۵ لیر به ۲۸ لیر افزایش یافت.

همچنین هزینه پارک خودرو در پارکینگ‌های ایس‌پارک مناطق آدالار، آرناووت‌کوی، آوجیلار، بائجیلار، باشاک‌شهیر، بیلیک‌دوزو، بویوک‌چکمجه، چاتالجا، چکمه‌کوی، اسن‌لر، اسن‌یورت، قاضی‌عثمان‌پاشا، کوچوک‌چکمجه، سانجاک‌تپه، سیلویری، سلطان‌قاضی، سلطان‌بیلی و شیله نیز از ساعتی ۱۲/۵ لیر به ۲۰ لیر افزایش پیدا کرد.