سفر ۵۰۰ هزار گردشگر خارجی به آنتالیا در دو ماه نخست زمستان

به گزارش خبرگزاری آناتولی در تاریخ ۵ مارس، بر اساس آمار وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه، شهر آنتالیا در ماه‌های ژانویه و فوریه ۲۰۲۴، میزبان ۴۹۹ هزار و ۷۸۴ گردشگر خارجی بوده است.
تعداد گردشگران ورودی به آنتالیا در این دو ماه، افزایش ۱۰.۸۲ درصدی نسبت به مدت‌زمان مشابه سال گذشته داشته است.
طبق داده‌های اداره امور فرهنگی و گردشگری آنتالیا، روسیه با ۱۰۶ هزار و ۳۰۴ گردشگر، آلمان با ۹۷ هزار و ۶۵۵ گردشگر، و انگلیس با ۵۵ هزار و ۳۸۴ بازدیدکننده، به ترتیب در رتبه‌های اول، دوم و سوم بیشترین گردشگران خارجی آنتالیا در این دو ماه قرار داشته‌اند.