سندیکاهای کارگران ترکیه: خط گرسنگی در ژانویه امسال به ۴۲۴۹ لیر رسید

کارگران معادن زغال سنگ در منطقه کلیملی زونگلدک، اولین سحری ماه رمضان خود را صرف می‌کنند. ( فردی اسمارت - خبرگزاری آنادولو )

غزاله کابلی (ازجمله) – طبق گزارش ماهانه کنفدراسیون سندیکاهای کارگری ترکیه (TÜRK-İŞ)، حداقل بودجه مورد نیاز برای رفع نیازهای ماهانه غذایی یک خانواده چهارنفره در کشور ترکیه (خط گرسنگی) در اولین ماه سال ۲۰۲۲، رقم ۴۲۴۹.۹۵ لیر محاسبه شده است.

تورک-ایش، که سی و پنج سال است به صورت ماهانه گزارش های خط فقر و گرسنگی را در کشور ترکیه منتشر می کند، در آخرین گزارش خود اعلام کرده است که محاسبه آمار مربوط به ژانویه سال ۲۰۲۲ توسط کارگروهی متفاوت، و بر پایه الگوهای جدیدی از احتیاجات اساسی محاسبه شده است. بر پایه این گزارش، قدرت خرید حداقل حقوق جدید در ترکیه (asgari ücreti) تنها شش هفته بعد از ابلاغ به شدت کاهش یافته و درزمان ارائه گزارش (ژانویه ۲۰۲۲) تنها به برطرف کردن نیازهای اساسی یک خانواده چهار نفری، شامل رژیم سالم  ومتوازن غذایی می رسد (خط گرسنگی). حداقل حقوق جدید در ترکیه که در ۱۶ دسامبر ۲۰۲۱ توسط ریاست جمهوری ابلاغ شد با ۵۰ درصد افزایش خالص به ۴۲۵۳.۴۵ لیر در ماه رسیده بود.

رئوس مطالب گزارش ماه ژائویه تورک-ایش از قرار زیر است.

·  هزینه مورد نیاز برای تأمین غذای کافی، سالم و متوازن برای یک خانواده چهار نفری، ۴۲۴۹.۹۵ لیر است.

· مجموع رقم مورد نیاز همان خانواده برای هزینه های غذا و دیگر موارد ضروری شامل پوشاک، مسکن (اجاره، برق، آب، سوخت)، حمل و نقل، آموزش، سلامت و موارد مشابه (خط فقر) ۱۳۸۴۳.۵۰ لیر است.

·  “هزینه زندگی” هر فرد شاغل مجرد به ۵۵۸۷.۷۹ لیر بالغ می شود.

با توجه به گزارش های قبلی تورک-ایش از سال گذشته، ارقام بالا افزایش قابل توجهی را به نمایش می گذارند. برای مثال در جدول زیر می توان حداقل هزینه های غذایی، خط گرسنگی و خط فقر یک خانواده چهار نفره را به تفکیک اعضای خانواده در دسامبر ۲۰۲۲، ژانویه ۲۰۲۱، دسامبر ۲۰۲۱ و ژانویه ۲۰۲۲ با هم مقایسه کرد.

خط فقر و گرسنگی خانواده چهار نفره (لیر ترکیه / ماه)
 دسامبر ۲۰۲۰ژانویه ۲۰۲۱دسامبر ۲۰۲۱ژانویه ۲۰۲۲
مرد بزرگسال هزینه های غذایی۷۹۹/۴۷۸۱۳/۸۳۱۲۴۹/۳۴۱۲۹۰/۷۸
زن بزرگسال هزینه های غذایی۶۱۶/۴۶۶۲۶/۹۴۹۶۰/۸۳۹۹۸/۹۸
کودک گروه سنی 15 تا 19 هزینه های غذایی۷۸۸/۹۸۷۹۲/۳۲۱۲۳۲/۴۶۱۲۷۳/۹۰
کودک گروه سنی 4 تا 6 هزینه های غذایی۴۲۴/۲۱۴۲۹/۴۳۶۵۵/۲۲۸۶۸/۲۹
خط گرسنگی۲۶۳۱/۱۲۲۶۶۲/۵۲۴۰۹۷/۸۵۴۲۴۹/۹۵
خط فقر۸۵۷۰/۴۲۸۶۷۲/۸۰۱۳۳۴۸۱۳۸۴۳/۵۰

تورک-ایش دلیل اصلی بالا رفتن قیمت مواد غذایی را وابستگی برخی از ملزومات کشاورزی به واردات، کاهش ارزش لیر ترکیه و انتظار افزایش قیمت در بازار می داند. همچنین با وجود اقدامات حمایتی که در دسامبر سال گذشته جهت افزایش قدرت خرید لیر ترکیه انجام گرفت و در جلوگیری از ریزش بیشتر آن موثر هم بود، افزایش قدرت لیر تأثیر چندانی در پایین بردن هزینه های بازار نداشته و فقط منجر به شیب کمتر افزایش قیمت ها شده است. به نحوی که، هزینه های غذایی یک خانواده چهار نفره ساکن آنکارا در ژانویه ۲۰۲۲ به نسبت ماه قبل آن ۳/۷۱ درصد افزایش یافته؛ و این افزایش در دوازده ماه گذشته جمعا ۵۹/۶۷ درصد بوده است.

گزارش تورک-ایش با توجه به اطلاعات موجود، شاخص خط گرسنگی (با احتساب عدد ۱۰۰ برای اولین ماه سال ۲۰۲۱) و همچنین درصد افزایش آن را در جدول زیر صورت بندی کرده است.

این گزارش همچنین شامل توضیحات جامعی از افزایش قیمت مجموعه های مختلف مواد غذایی (شامل لبنیات، گوشت و مرغ، نان، میوه و سبزی و غیره) نیز می شود. همچنین جدول مقایسه ای هزینه های غذایی و خط گرسنگی و فقر به تفکیک ماه از دسامبر ۲۰۱۹ تا ژانویه ۲۰۲۱ از ویژگی های گزارش تورک-ایش است.

به عنوان نتیجه گیری کلی، گزارش تورک-ایش تورم بازار مواد غذایی ضروری را در دسامبر 2021 حدود 25 درصد و در ژانویه 2022 کمتر از 4 درصد محاسبه کرده است. همچنین نتیجه گیری این گزارش این است که خط گرسنگی به حداقل حقوق جدید کشور ترکیه رسیده (در مورد خانواده های چهار نفری)؛ و این که برای افراد مجردی که حداقل حقوق را دریافت می کنند هزینه زندگی حدود 1300 لیر بالاتر از حقوق دریافتی است.

کنفدراسیون اتحادیه های کارگری ترکیه یا تورک-ایش در سال 1952 تشکیل شده و به دلیل تحقیقات و تحلیل های منظمش از اقتصاد ترکیه معروف است. این کنفدراسیون طی سی و پنج سال گذشته همواره به صورت ماهانه گزارش های تحلیلی ای را در موضوع خط گرسنگی و خط فقر در کشور ترکیه منتشر نموده است.