سیبل آیهان بایر؛ نخستین زن مدیر ارکستر سمفونیک ریاست جمهوری

  سیبل آیهان بایر نوازنده فلوت به عنوان نخستین زن مدیر ارکستر سمفونیک ریاست جمهوری ترکیه (CSO) که قدیمی‌ترین ارکستر بزرگ ترکیه است برگزیده شد.

  برای نخستین بار در تاریخ موسیقی ترکیه، یک زن به عنوان مدیر مهمترین ارکستر سمفونیک ترکیه یعنی ارکستر سمفونیک ریاست جمهوری (CSO) که از سال ۱۸۲۶ فعالیت می‌کند برگزیده شد.

  سیبل آیهان بایر که توسط ۵ عضو هیئت مدیره برای تصدی این پست انتخاب شده، از ۹ سالگی نوازندگی فلوت را آغاز کرده و دو سال رهبری ارکستر دولتی استان بورسا نیز در کارنامه‌اش دیده می‌شود.

  ارکستر سمفونیک ریاست جمهوری ترکیه در سال ۱۸۲۶ تاسیس شد و از سال ۱۹۵۷، اعضای هیئت مدیره و مدیرکل در انتخابات سالانه برگزیده می‌شوند. هیئت مدیره سال جاری (۲۰۲۲) در تاریخ ۲۹ مارس آغاز به کار کرد و اعضای آن در روز دوشنبه ۴ آوریل، مدیر جدید ارکستر سمفونیک را انتخاب کردند.

  این مدیر جدید که سابقه دو سال رهبری ارکستر سمفونیک دولتی بورسا را نیز داشته، درباره جرقه‌های اولیه گرایش به موسیقی توضیح داد: «۹ ساله بودم که با کلاس‌های فلوت کنسرواتوار دولتی در آنکارا آشنا شدم. جالب است که هم‌اکنون دختر کوچکم نیز در همان کنسرواتوار تحصیل می‌کند و همان ساز (فلوت) را نیز انتخاب کرده است».

  خانم بایرمی‌گوید: «این خیلی جالب است که تا به‌حال هیچ زنی در سمت مدیریتی ارکستر سمفونیک حضور نداشته است. ما زنان هنرمند بسیاری در ارکسترهای مختلف داریم و فکر می‌کنم زنان در پست‌های مدیریتی نیز موفق باشند».