شلوغ‌ترین شهر ترکیه کدام بود… اگرهر کسی در شهر خود می‌ماند

   موسسه آمار ترکیه (TÜİK) در ابتدای فوریه امسال، جمعیت کشور تا پایان سال ۲۰۲۱ را ۸۴.۶ میلیون نفر اعلام کرد.

   جمعیت ۸۴ میلیون نفری ترکیه در ۸۱ استان  پراکنده است. تاثیر مهاجرت داخلی بر جمعیت این شهرها بسیار زیاد است.

  پرجمعیت ترین استان ترکیه، استانبول با ۱۵.۸ میلیون نفر ساکن است. پس از آن آنکارا، با ۵.۷ میلیون نفر، ازمیر با ۴.۴ میلیون نفر، بورسا با ۳.۱ میلیون نفر و آنتالیا با ۲.۶ میلیون نفر قرار دارند.

  بر اساس سیستم ثبت نام مبتنی بر آدرس جمعیت موسسه آمار ترکیه (TUIK)، اگر ساکنان ترکیه در شهری که در آن متولد شده‌اند می‌ماندند ، نقشه جمعیت این کشور با امروز بسیار متفاوت بود.

  بر این اساس، شانلی اورفا با جمعیت ۲ میلیون و ۸۳۹ هزار و ۸۲۳ نفر پرجمعیت ترین شهر کشور خواهد بود و پس از آن قونیه با ۲میلیون و ۶۰۳ هزار و ۴۴۸ نفر و استانبول با جمعیت ۲ میلیون و ۵۵۸ هزار و ۷۵ نفر در رده سوم قرار می‌گرفت.

  ۱. شانلی اورفا – ۲ میلیون و ۸۳۹ هزار و ۸۲۳

  ۲. قونیه – ۲ میلیون و ۶۰۳ هزار و ۴۴۸

  ۳. استانبول – ۲ میلیون و ۵۵۸ هزار و ۷۵

  ۴. دیاربکر – ۲ میلیون و ۲۹۴ هزار و ۵۸

  ۵. آنکارا – ۲ میلیون و ۱۶ هزار و ۴۵۴

  ۶. ازمیر – ۱ میلیون و ۹۷۶ هزار و ۵۸۱

  ۷. سامسون – ۱ میلیون و ۹۷۶ هزار و ۱۷۸

  ۸. سیواس – ۱ میلیون و ۹۵۰ هزار و ۲۸۱

  ۹. ارزروم – ۱ میلیون و ۸۹۳ هزار و ۹۴۶

  ۱۰. بورسا – ۱ میلیون و ۸۲۶ هزار و ۲۸۵