«شهردارانِ بعد از زلزله» مناطق استانبول تعیین شدند

در راستای آماده‌سازی استانبول برای مقابله با زلزله احتمالی، ۳۹ شهردار جایگزین برای تمام مناطق این کلانشهر منصوب شدند. این افراد در صورت وقوع زلزله بزرگ استانبول، جایگزین شهرداران فعلی می‌شوند که احتمال دارد قربانی زلزله شده باشند. این شهرداران، پس از زلزله، در هر منطقه به مدیریت بحران خواهند پرداخت.

به گزارش روزنامه میلیت در تاریخ ۱۴ آگوست، پس از زلزله‌های ۶ فوریه در جنوب کشور که جان بیش از ۵۰ هزار نفر را در ترکیه گرفت، موضوع مقاوم‌سازی استانبول در برابر زلزله، با جدیتی بیشتر پیگیری می‌شود. دانشمندان زمین‌شناس بیش از ۲۰ سال است که هشدار وقوع یک زلزله بزرگ در استانبول را داده‌اند.

اقدام اخیر برای انتصاب شهردارِ پس از حادثه در تمام ۳۹ منطقه استانبول، از سوی استانداری این استان انجام شده است. در صورت وقوع یک زلزله بزرگ، این شهرداران، عملیات جستجو و نجات، تقسیم کمک‌های بشردوستانه و ارائه خدمات سرپناه موقت را مدیریت خواهند کرد.

در راستای ایمن‌سازی استانبول در برابر زلزله، تاکنون تعداد مناطق امن تجمع در هنگام سانحه در این شهر از ۲۸۶۴ نقطه به ۵۵۷۸ مکان افزایش یافته است. همچنین ۲۵۰ ایستگاه رصد زلزله نیز فعالیت‌های لرزه‌ای زمین را بررسی می‌کنند. تاکنون ۷۰۲ پرسنل ادارات شهرداری سیلیوری، پندیک و زیتین‌بورنو نیز برای مقابله با زلزله آموزش دیده‌اند.