شهرداری آرتوکلو: الاغ‌ها باید روزنه تنها ۵ ساعت کار کنند

    شهرداری منطقه آرتوکلو اعلام کرده است، الاغ‌های وابسته به شهرداری به خاطر گرمای هوا روزانه نباید بیش از ۵ ساعت کار کنند.

    منطقه آرتوکلو در شهر ماردین، منطقه‌ای است تاریخی با کوچه‌های تنگ بسیار و مسیرهای پست و بلند. عبور ماشین یا موتور از این کوچه‌ها ناممکن است. به همین خاطر شهرداری تصمیم به استفاده از الاغ برای کارهای مربوط به شهرداری از جمله جمع آوری زباله گرفته است.

    الاغ‌های این شهرداری به صورت نرمال روزانه بین ۶ تا ۸ ساعت کار می‌کنند. حال که دمای هوا در این شهر به نزدیک ۴۰ درجه رسیده است، شهرداری، هم به الاغ‌ها و هم به کارگرانی‌ که با آن‌ها همراهی می‌کنند گفته است روزانه باید ۵ ساعت کار کنند.

    شهرداری آرتوکلو سال‌هاست که امورات این منطقه را به واسطه استفاده از الاغ‌ها سر و سامان می‌دهد. این شهرداری آن‌ها را در سن ۶ سالگی استخدام می‌کند و در سن ۱۲ سالگی هم الاغ‌ها را بازنشسته می‌کند. در تمام این مدت و در سال‌های بازنشستگی آن‌ها در مراکز نگه‌داری شهرداری اقامت می‌کنند. 

    زیرنظر این شهرداری ۲۴ الاغ کار می‌کنند و کارکردن آن‌ها تحت این مجموعه مدت‌ها است که از سوی حامیان حقوق حیوانات مورد انتقاد است. با این حال شهرداری می‌گوید که ماشین‌هایی نیز برای کار در این منطقه خریده است اما همه بلااستفاده مانده‌ و تنها چاره شهرداری استفاده از الاغ‌ها است و در این راه نیز برای راحتی آن‌ها همه تلاش خود را می‌کند.