طرح کلیچداراوغلو برای احیای جاده ابریشم

کمال کیلیچداراوغلو، رهبر حزب جمهوری خلق و کاندیدای ریاست جمهوری، در جدیدترین اظهارات خود گفت: «با احیای جاده تاریخی ابریشم از مسیرهای ریلی و جاده‌ای، ترکیه را به چین متصل خواهیم کرد».

 کلیچداراوغلو روز شنبه ۶ می، با  انتشار ویدئویی با عنوان «نه غربی نه شرقی، این راه ترکیه است» گفت: «ما یک کریدور تجاری ایجاد می‌کنیم و در طول این کریدور، یک بزرگراه با ظرفیت بالا و زیرساخت راه آهن ایجاد خواهیم کرد».

رهبر حزب جمهوری خلق افزود: «طول بزرگراه و راه آهن جاده ابریشم ۵ هزار و ۵۰۰ کیلومتر خواهد بود. این مسیر با خروج از گوربولاک (مرز بازرگان) و کاپی کوی (مرز رازی) در ترکیه، با عبور از تبریز و تهران در ایران، عشق آباد در ترکمنستان، تاشکند در ازبکستان و آلماآتی در قزاقستان به چین خواهید رسید».

وی با بیان اینکه اولین اقدام در این راستا، احداث خط آهن خراسان به آغری- گوربولاک است گفت: «این مسیر، نقطه خروجی ترانزیتی چند کشور خواهد بود. کالاهای صادراتی در ۱۷ ساعت به ایران، ۳۱ ساعت به ترکمنستان، ۵۰ ساعت به ازبکستان و ۶۳ ساعت به قزاقستان می رسد. حجم تجارت ترانزیتی ما بین اروپا و این کشورها بسیار افزایش خواهد یافت تا گردش مالی تجارت خارجی‌مان ۵۰ درصد رشد کند».

کلیچداراوغلو با بیان اینکه امروز حدود ۹۰ درصد تجارت جهانی از راه‌ دریایی انجام می‌شود، تاکید کرد: «این پروژه، ترکمنستان، ازبکستان و قزاقستان را که ساحلی به دریا ندارند به بنادر ترکیه متصل می‌کند. به این ترتیب ترکیه دروازه ورودی دریایی جهان ترک خواهد بود».