علی یرلی‌کایا وزیر کشور ترکیه: حتی کوچکترین موج مهاجرت را نمی‌خواهیم

علی یرلی‌کایا، وزیر کشور ترکیه با بیان اینکه کوچکترین موج مهاجرت را نمی‌خواهیم اعلام کرد که کار ساخت ٨١ کیلومتر دیوار مرزی در شهر آغری در مرز ایران و ترکیه تکمیل شده است.

به گزارش خبرگزاری آناتولی در تاریخ ۱۲ نوامبر، علی یرلی‌کایا در سفری به شهر آغری، به گذرگاه مرزی «گوربولاک» رفت و از تسریع روند ساخت دیوار این مرز خبر داد.

یرلی‌کایا با بیان اینکه کار ساخت ۵۹ برج الکترواپتیک و ۸۱.۳ کیلومتر از ۸۴ کیلومتر دیوار مرزی این منطقه به پایان رسیده است گفت: «دو پاسگاه پلیس مرز «گوربولاک» در شهر آغری را با ۱۶۴ دوربین امنیتی نظارت می‌کنند».

یرلی‌کایا تاکید کرده است با فناوری پیشرفته به کار رفته در دیوار مرزی در منطقه آغری، از عبور غیرقانونی افراد جلوگیری می‌شود، گفت: «تا خروج آخرین مهاجر غیر قانونی از کشور، دست از تلاش و مبارزه بر نخواهیم داشت».