عید قربان و کمک های انسانی مردم ترکیه به نیازمندان ۷۰ کشور

مردم ترکیه از طریق موسسات خیریه مختلف به نیازمندان داخلی و ۷۰ کشور دیگر کمک‌های انسانی ارائه خواهند کرد.

بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای خیریه در ترکیه همزمان با عید قربان کمک‌های خود را به حدود ۷۰ کشور تحویل خواهند داد.

در همین راستا بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه (IHH) قصد کمک به حدود ۵ میلیون نفر در ۶۵ کشور جهان دارد.

این بنیاد سال گذشته ۸۲ هزار و ۴۱۱ سهم قربانی را به ۴ میلیون نفر نیازمند تحویل داده بود.

فدراسیون انجمن کمک‌های انسانی (IDDEF) نیز با برنامه یاری به ۴۰ کشور و ۲۶۴ منطقه در آفریقا، آسیا، خاورمیانه و بالکان به ۳.۵ میلیون نفر کمک می‌کند.

انجمن «فانوس دریایی» هم در نظر دارد در عید قربان امسال در ۳۰ کشور جهان ذبح انجام داده و میان نیازمندان توزیع کند.

موسسه خیریه «جان‌سویو» نیز در کنار ترکیه در کشورهای آفریقایی، آسیایی و خاورمیانه نیز فعالیت خواهد کرد. سهم قربان اعلام شده توسط این انجمن ۸۰۰ لیر در آفریقا، ۹۰۰لیر در آسیا، ۱۲۰۰ لیر در آراکان، ۱۶۵۰ لیر در اردوگاه های ترکیه، فلسطین و یمن و ۲هزار و ۹۰۰ لیر در غزه است.

انجمن خیریه «یاردیم‌ائلی» نیز در روزهای قربان به ۱۵۰هزار خانواده در ترکیه، آسیا، بالکان و خاورمیانه کمکهای انسانی ارائه خواهد کرد. این کمک‌ها از طریق سهم قربانی خانواده‌های خیرخواه خواهد بود.

موسسه خیریه «صدقه‌تاشی» در نظر دارد عید قربان امسال در ترکیه و ۳۲ کشور جهان به نیازمندان یاری کند.

بنیاد عزیز محمود خدایی و انجمن بشیر نیز از دیگر موسسات خیریه ترکیه هستند که در عید قربان امسال در کشورهای مختلف جهان ذبح نیابتی انجام داده و کمک‌های نقدی را نیز در اختیار نیازمندان قرار خواهند داد.