فروش ۱۰۲ هزار و ۶۶۰ واحد مسکونی در ماه اکتبر ؛ کاهش فروش خانه در ترکیه

خرید و فروش مسکن در ترکیه همچنان به سیر نزولی خود ادامه می‌دهد. بر اساس داده‌های جدید سازمان آمار ترکیه در ماه اکتبر، در کل ترکیه ۱۰۲ هزار و ۶۶۰ واحد مسکونی به فروش رسید. این میزان نسبت به ماه قبل ۹.۴۷ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز ۲۵.۳ درصد کاهش نشان می‌دهد. 

در ماه اکتبر در استانبول ۱۶ هزار و ۹۸۷ واحد مسکونی فروخته شده و این شهر با داشتن ۱۶.۵ درصد فروش کل کشور، در مقام نخست فروش خانه است. پس از استانبول، شهر آنکارا با فروش ۸ هزار و ۱۴۶ خانه و با داشتن سهم ۷.۹ درصدی در مقام دوم و آنتالیا با سهم ۶.۲ درصدی و فروش ۶ هزار و ۳۲۳ خانه در مقام سوم قرار دارد.

فروش مسکن به اتباع خارجی در ماه اکتبر نسبت به ماه مشابه سال قبل اگرچه ۸.۸ درصد کاهش یافته و به ۵ هزار و ۳۷۷ رسیده است اما، سهم فروش مسکن به خارجی‌ها از کل فروش خانه ۵.۲ درصد بوده است. البته کل فروش مسکن به اتباع خارجی در این ماه  ۶.۴۹ درصد بیشتر از ماه گذشته است.

شهروندان روسیه که از زمان آغاز جنگ میان روسیه و اوکراین در فوریه صدرنشین خریدار خانه در ترکیه شده‌اند، همچنان صدرنشینی خود را با خرید ۲ هزار ۲۳ خانه حفظ کرده‌اند. بعد از اتباع روسیه شهروندان ایران قرار دارند که در ماه اکتبر ۴۹۸ خانه در این کشور خریداری کرده‌اند. عراقی‌ها با ۳۱۰ خانه خریداری شده در مقام سوم هستند.