فوات اوکتای معاون رئیس‌جمهوری ترکیه: سیستم حکومتی ریاست‌جمهوری قابل اصلاح است 

فوات اوکتای،‌ معاون رئیس‌جمهوری ترکیه با بیان اینکه زوایای ناکارآمد نظام حکومتی ریاست جمهوری قابل اصلاح است، گفت: «بیشتر مواردی که قابل اصلاح هستند نیاز به تغییرات قانون اساسی ندارد، بلکه به نحوه اجرای آن‌ها وابسته است». 

وی با بیان اینکه در سیستم حکومتی ریاست جمهوری تنها یک نفر تصمیم‌گیرنده نیست، افزود: «در هر سیستمی نقص‌هایی وجود دارد. باید برای بهبود سیستم تلاش کنیم و این امر با اراده ملت انجام می‌شود. ما به کشوری تبدیل شده‌ایم که در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی، رشد بی‌وقفه‌ای را حفظ کرده است». 

این گفته‌ها در حالی بیان می‌شود که بخشی از جامعه ترکیه از سال ۲۰۱۸ با تغییر از نظام پارلمانی به ریاست جمهوری به سیستم اداره کشور اعتراض کرده و گفته‌اند سیستم حکومتی ریاست جمهوری دموکراسی را از بین برده و قدرت مجلس این کشور را از آن گرفته است. البته این ادعا بارها توسط مصطفی شن‌توپ رئیس مجلس ترکیه نیز رد شده است.