«قرمه‌سبزی» و ۶ غذای ترکی در فهرست ۵۰ غذای محبوب ۲۰۲۲

    پایگاه غذایی Taste Atlas: غذاهای جهان در سال ۲۰۲۲ را منتشر کرده است. «کباب جا»، «مانتی»، «اسکندر کباب»، «دونر کباب»، «علی‌نازیک ‌کباب» و «شیش‌کباب» از ترکیه و «قرمه‌سبزی» از ایران در این لیست حضور دارند. 

    در این وب‌سایت همچنین فهرستی از بهترین سبک‌های آشپزی‌ جهان نیز منتشر شده است. بر اساس این فه ایتالیا، یونان و اسپانیا بهترین و محبوبترین شیوه آشپزی را در جهان دارند. ترکیه در جایگاه  هفدهم و ایران در جایگاه بیست و پنجم این بخش قرار گرفته‌اند.  

    کاربران سایت مشخص شده است. براساس این نظرسنجی، «کایماک»، «ثعلب»، و «سوپ عدس» بیشترین نمره‌ها را در بین خوراکی‌های ترکی کسب کرده‌اند. در بین خوراکی‌های ایرانی «زیتون پرورده»، «چلوکباب»، «مرغ شکم‌پر» و «بستنی سنتی ایرانی» بیشترین نمره‌ها  توسط کاربران به دست آورده‌اند.