مالیات وسایل نقلیه موتوری جدید در ترکیه دو برابر شد

    با تصمیم مجلس ترکیه در روز ۵ جولای، مالیات وسایل نقلیه موتوری (MTV) برای وسایل نقلیه جدید ثبت شده در ترافیک، تا پایان سال ۲۰۲۳ دو برابر شد.

    تصمیم به دو برابر کردن مالیات برای وسایل نقلیه موتوری جدید تنها برای یک بار و در طول سال ۲۰۲۳ اجرایی خواهد بود. 

    عبدالله گولر، رئیس گروه حزب عدالت و توسعه دلیل این تصمیم را کاهش سهم برخی مبالغ ثابت مالیاتی عنوان کرد. 

    گولر در توضیح این تصمیم، به زمین لرزه‌های کاهرامان ماراش در ۶ فوریه اشاره کرده و گفت: «بدیهی است که بودجه کشور ما به طور واضح نیاز به تامین مالی اضافی دارد و برای تامین منابع مالی اضافی باید اقدامات اقتصادی انجام شود».