مترجمان افغانستانی در کانادا: چه فرقی بین خانواده‌های ما و خانواده‌های اوکراینی است؟

افغان‌هایی که مترجم سربازان کانادایی بودند و از طالبان فرار کردند در سخنانی در کمیته ویژه پارلمان فدرال کانادا، از دولت جاستین ترودو خواستند که به خانواده‌های آنها نیز همانند اوکراینی‌ها رفتار و اجاره ورود آنها به کانادا را بدهند.

این مترجمان افغان تاکید کردند: خانواده‌های ما هیچ تفاوتی با اوکراینی‌هایی که از حملات روسیه فرار کرده‌اند ندارند، با خانواده‌های ما که می خواهند به کانادا بیایند مانند اوکراینی‌ها رفتار کنید.

غلام فیضی، مترجم سابق ارتش کانادا، دولت را به دادن «وعده های دروغین» در مورد ورود عزیزانشان متهم کرده و گفت: کانادا از خانواده‌های ما مدارکی درخواست کرده که دریافت آنها از طالبان تقریبا غیرممکن است.

صفی‌الله محمد زاهد نی گفت: شان فریزر وزیر مهاجرت و شهروندی کانادا به ما قول داده بود تا پایان ماه مارس، خانواده‌هایمان که در افغانستان هستند را به کانادا بیاورد، اما به وعده خود عمل نکرد. وی افزود: ما از آوردن اوکراینی‌ها توسط اتاوا به کانادا قدردانی می کنیم اما خواستار همین رویه و رویکرد با شهروندان افغان هستیم.

مترجمان افغان در کانادا از رویکرد تبعیض گرایانه دولت ترودو انتقاد کرده و خواستار رفتار مشابه اوکراینی‌ها با خانواده‌هایشان شدند. آنها میخواهند که مانند مهاجران اکراینی با آنها برخورد شوند. 

چندی پیش هم  شهروندان افغانستانی که در حین ماموریت ارتش کانادا در کشورشان به آنها خدمات حمایتی به ویژه ترجمه ارائه می‌کردند و اکنون به دلیل تهدید جانی از سوی طالبان به کانادا منتقل شده اند، به عدم اطمینان از امنیت خانواده‌ها و دوستانشان اعتراض کردند.

این مترجمان افغان تاکید کردند: خانواده‌های ما هیچ تفاوتی با اوکراینی‌هایی که از حملات روسیه فرار کرده‌اند ندارند، با خانواده‌های ما که می خواهند به کانادا بیایند مانند اوکراینی‌ها رفتار کن

غلام فیضی، مترجم سابق ارتش کانادا، دولت را به دادن «وعده های دروغین» در مورد ورود عزیزانشان متهم کرده و گفت: کانادا از خانواده‌های ما مدارکی درخواست کرده که دریافت آنها از طالبان تقریبا غیرممکن است.

صفی‌الله محمد زاهد نی گفت: شان فریزر وزیر مهاجرت و شهروندی کانادا به ما قول داده بود تا پایان ماه مارس، خانواده‌هایمان که در افغانستان هستند را به کانادا بیاورد، اما به وعده خود عمل نکرد. وی افزود: ما از آوردن اوکراینی‌ها توسط اتاوا به کانادا قدردانی می کنیم اما خواستار همین رویه و رویکرد با شهروندان افغان هستی

مترجمان افغان در کانادا از رویکرد تبعیض گرایانه دولت ترودو انتقاد کرده و خواستار رفتار مشابه اوکراینی‌ها با خانواده‌هایشان شدند. آنها میخواهند که مانند مهاجران اکراینی با آنها برخورد شوند. 

چندی پیش هم  شهروندان افغانستانی که در حین ماموریت ارتش کانادا در کشورشان به آنها خدمات حمایتی به ویژه ترجمه ارائه می‌کردند و اکنون به دلیل تهدید جانی از سوی طالبان به کانادا منتقل شده اند، به عدم اطمینان از امنیت خانواده‌ها و دوستانشان اعتراض کردند.