محبوب‌ترین اسامی کودکان در ترکیه

    در بین والدین ترکی ، نام های یوسف ، ایمن و مصطفی برای پسران و  نام‌های دخترانه زینب، عسل و الیف محبوب‌ترین اسامی برای انتخاب نام فرزندان است. 

    به گزارش تی‌آر‌تی به نقل از موسسه آمار ترکیه در سال ۲۰۲۰، محبوب ترین نام های پسرانه برای نوزادان یوسف ، ایمن و مصطفی، و محبوب ترین نام های دخترانه نیز زینپ، عسل و الیف بودند.

    همچنین در گروه سنی ۰ تا ۱۷ سال اسامی پسرانه یوسف, مصطفی, دمیر، و اسامی دخترانه زینب, الف و تولین پرتکرارترین است.