محرم اینجه از نامزدی ریاست جمهوری ترکیه انصراف داد

محرم اینجا کاندیدای ریاست جمهوری ترکیه دقایقی پیش در یک نشست خبری انصراف خود را نامزدی ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد.
وی در این نشست گفت «من سفر سیاسی خود را از ۱۵ سالگی شروع کردم. روی دیوارها نوشتم در ادارات استانی در بخشداری‌ها بودم. نامزد ریاست جمهوری شدم، یک حزب تأسیس کردم. بیش از ۴۰ سال در عرصه سیاسی مبارزه کردم. مراقب بودم که حق هیچ کسی را نخورم. به آنچه غلط است گفتم غلط است و به آنچه درست است درست گفتم. اما آنچه در ۴۵ روز اخیر دیدم را در ۴۵ سال گذشته ندیدم. ۴۵ روز ترور و آبرو ریزی».
گفته می‌شود او به دنبال آن انصراف داد که عکس‌ها و ویديوهایی از زندگی خصوصیش منتشر شد. هرچند او انتصاب این تصاویر به خود را رد کرده است.