مرکز ریسک انجمن بانک‌های ترکیه: در سال ۲۰۲۳، ۴۰ میلیون نفر از وام‌های شخصی استفاده کردند

بر اساس «بولتن ماهانه» مرکز ریسک انجمن بانک‌های ترکیه (TBB) که روز پنج‌شنبه ۱۵ فوریه منتشر شد، در سال ۲۰۲۳ تعداد افرادی که از وام‌های شخصی استفاده کردند ۲.۷ میلیون نفر افزایش یافت و به ۳۹.۹ میلیون نفر رسید.

به‌گزارش روزنامه «جمهوریت»، داده‌های منتشر شده در بولتن ماهانه نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۳ مجموع مبلغ وام‌ها از ۲.۷ تریلیون‌ لیر فراتر رفته است. همچنین در این سال تعداد بدهکاران، ماهانه ۳۹۶ هزار نفر و سالانه نزدیک به ۳ میلیون نفر افزایش یافته است. میانگین مجموع مبلغ بدهی‌ها نیز با رشد ماهانه ۱۰.۳ درصد و سالانه ۱۶۷.۲ درصد به یک‌تریلیون و ۲۰۵ میلیارد لیر رسیده است.

بر اساس این بولتن، میانگین بدهی (ریسک) وام شخصی به ازای هر نفر از ۴۱ هزار و ۲۰۵ لیر در سال ۲۰۲۲ به ۶۸ هزار و ۸۸۱ لیر در سال ۲۰۲۳ و بدهی کارت اعتباری انفرادی از ۱۳ هزار و ۳۸۶ لیر در سال ۲۰۲۲ به ۳۲ هزار و ۸۴۳ لیر در سال ۲۰۲۳ افزایش یافت.

همچنین بر اساس بولتن مرکز ریسک انجمن بانک‌های ترکیه، در دسامبر ۲۰۲۳، ۳۸۵ هزار نفر برای اولین بار از کارت اعتباری، ۱۱۲ هزار نفر از وام مصرفی، ۳۳ هزار نفر از وام خودرو و ۴ هزار نفر از وام مسکن استفاده کردند.