مرکز ولایت سرپل به دست طالبان سقوط کرد

طبق گزارش خبرگزاری های داخلی، مرکز ولایت سرپل به دست گروه طالبان سقوط کرد.

به گفته مقامات دولتی، طالبان در حال حاضر ساختمان های مهم دولتی را در شهر سرپل تحت کنترل خود درآورده اند. گفته شده است که همه نمایندگان حکومت در حدود یک کیلومتری شهر سرپل در یک پایگاه نظامی عقب نشینی کرده اند و تحت محاصره طالبان قرار دارند. براساس گزارش ها طالبان برفراز این پایگاه هاوان شلیک کرده اند.

شهر سرپل ۱۸۰ هزار نفر جمعیت دارد. این ولایت که دارای ذخایر نفت است، در شرق با ولایت بلخ در شمال با ولایت جوزجان همسایه است. اعضای شورای ولایتی گفته اند که حکومت در حال حاضر تنها ولسوالی بلخاب را تحت کنترل دارد.

روز جمعه طالبان مرکز ولایت نیمروز، زرنج را عملاً بدون جنگ تحت کنترل خود  درآوردند. روز شنبه شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان، ولایتی که عبدالرشید دوستم، معاون سابق رئیس جمهور نفوذ دارد نیز به دست طالبان سقوط کرد.

از آغاز خروج نیروهای آمریکایی و ناتو در اوایل ماه می، طالبان با حملات تهاجمی شان موفق به پیشروی گسترده در مناطق مختلف افغانستان گردیده اند. طالبان همچنین چندین گذرگاه مرزی را تحت کنترل خود درآورده اند.

ماموریت نظامی نیرو های امریکایی در افغانستان به تاریخ ۳۱ آگوست امسال کاملا پایان میابد.