مسجد جنابی احمد پاشا در آنکارا، یکی از قدیمی‌ترین مساجد این شهر و تنها بنایی است که توسط «معمار سنان» معمار بزرگ دوران عثمانی در آنکارا ساخته شده است.

خواجه معمار سنِان آغا (Sinan) (۱۴۸۹–۱۵۸۸) بزرگترین معمار دوران عثمانی است که یادگارهای ارزشمندی ازجمله مسجد سلیمانیه، مسجد شاهزاده و بازسازی مسجد ایاصوفیه را برجا گذاشته است.

گزارش تصویری Esra Hacioğlu (خبرگزاری آناتولی)