مسجد سانجاکلار

  در منطقه «بویوک چکمجه »استانبول مسجدی با معماری ساده و متفاوت توجه بینندگان را به خود جلب می‌کند. این مسجد در سال۲۰۱۲ توسط معمار امره آرولات طراحی و به مرحله ساخت رسید. 

  طرح معماری این مسجد از «غار حرا» الهام گرفته شده و در نوع خود بی نظیر است. سادگی یکی از ویژگی های این بناست که از سنگ و سیمان ساخته شده و از هر گونه تجمل به دور است. 

  این مسجد فاقد گنبد بوده و مناره این مسجد نیز طرح متفاوتی دارد و به هیچ یک از مناره هایی که تا به امروز دیده ایم شبیه نیست.

  فضای داخلی مسجد پایینتر از سطح زمین قرار گرفته است. 

  حیاط مسجد دیوارهای بلندی دارد که چون مرزی بین فضای آرام و معنوی و دنیای پر هرج و مرج بیرون است. با پایین رفتن از پله ها دنیای مادی را پشت سر گذاشته و در دل زمین  وارد فضایی آرام و روحانی می شویم. 

  این مسجد از نظر طراحی و معماری جوایز بین المللی بسیاری را از آن خود کرده است.