مشاهده دیجیتالی تغییرات «ایاصوفیه» در موزه جدید میدان سلطان احمت

    وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه، از روز ۲۶ آگوست، یک موزه جدید در میدان سلطان احمت استانبول گشوده که به صورت دیجیتال، تغییرات ۱۵۰۰ساله ایاصوفیه را از زمان ساخت در قرن ششم تا امروز روایت می‌کند. این موزه جدید، در یک ساختمان قدیمی بنا شده که زمانی دفتر اداره ثبت اسناد و املاک بوده است.

    فهمی ییلماز، مورخ هنر درباره این موزه جدید که پس از ۳ سال افتتاح شده گفت: «موضوع اصلی این موزه، انعکاس تغییراتی است که ایاصوفیه از زمان امپراطوری بیزانس در قرن ششم تا ترکیه مدرن امروز دیده است».

    ییلماز توضیح داد: «ایاصوفیه در قرن پنجم و ششم بازسازی شد و از همان زمان به شکل کنونی باقی ماند. از زمان تبدیل‌ ایاصوفیه از مسجد به موزه در سال ۱۹۳۴، این مکان به یکی از مهمترین موزه‌های هنر بیزانس در ترکیه و جهان تبدیل شد».

    این مورخ هنر ادامه داد: «وقتی که در سال ۲۰۲۰، ایاصوفیه دوباره تبدیل به مسجد شد، تصمیم بر این شد که مجموعه موزه سابق و بسیاری از اشیای تاریخی که در انبار ایاصوفیه بود، در جایی دیگر به نمایش گذاشته شود. برخی از آثاری که در این موزه جدید به نمایش گذاشته‌ شده‌اند، تابه‌حال به نمایش عمومی درنیامده‌اند».