معاملات بورس استانبول با سیر نزولی آغاز شد

  بازار بورس استانبول

  شاخص «بیست-۱۰۰» بورس استانبول معاملات امروز خود را با سیر نزولی آغاز کرد.

  استانبول/خبرگزاری آناتولی

  شاخص «بیست-۱۰۰» بورس استانبول امروز چهارشنبه ۱۶ ژوئن ۲۰۲۱ معاملات خود را با کاهش ۰.۰۸ درصدی در سطح ۱.۴۴۱.۳۶ واحد آغاز کرد.

  در این راستا، شاخص بخش‌ بانکداری با کاهش ۰.۳۴ درصد و بخش هولدینگ نیز با کاهش ۰.۷۲ درصدی مواجه شدند.

  شاخص بخش تجارت با ۰.۵۵ درصد ارتقاء بیشترین سود را برای سرمایه‌گذاران رقم زد.

  همچنین شاخص بخش هولدینگ و سرمایه گذاری با افت ۰.۷۲ درصدی بیشترین کاهش را برای سرمایه‌گذاران به همراه داشت.

  شاخص «بیست-۱۰۰» بورس استانبول معاملات روز گذشته را با ۰.۸۰ درصد کاهش در سطح ۱.۴۴۲.۵۶ واحد به پایان رساند.

  از دیدگاه تحلیلگران، بورس استانبول از لحاظ فنی در سطح ۱.۴۴۰ امتیاز پشتیبانی شده و در سطح 1.470-1.490 امتیاز مقاومت خواهد کرد.