ممنوع شدن ذبح “گاو ، گوساله و شتر” در کشمیر

در جامو و کشمیر هند، قربانی کردن “گاو، گوساله و شتر” در عید قربان ممنوع شد.

اداره دامپروری کشمیر، اعلام کرد که ذبح و حمل حیواناتی مانند “گاو، گوساله و شتر” برای قربانی کردن در عید قربان ممنوع است.

گفته شده است این دستور، که به قانون پیشگیری از ظلم به حیوانات اشاره دارد، مطابق با دستورالعمل های وزارت امور دام هند است.

مجازات های مختلفی از جمله جزای نقدی و حبس اعمال می شود

در کشمیر که ۹۷ درصد جمعیت آن مسلمان هستند، مردم در عید قربان با ذبح گوسفند و بز به عبادت می پرداختند، اما در برخی از شهرک های منطقه، مردم حیواناتی مانند گاورا نیز قربانی می کردند.

در هند، که ذبح گاو در بسیاری از ایالت ها ممنوع است ، مجازات های مختلف از جمله جریمه نقدی و حبس برای افرادی که این جنایت را مرتکب می شوند اعمال می شود.

.