مهاجرت پرستاران از ایران

دبیرکل خانه پرستار ایران: بیشترین آمار جانباختگان پرستاری در دوران کرونا را داریم.

محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار ایران با اشاره به مشکلات پرستاران و کمبود شمار پرستاران در نظام بهداشتی این کشور گفت: در یکسال گذشته حدود ۲ هزار پرستار از کشور مهاجرت کردند.

به گزارش خبرگزاری «ایلنا»، شریفی مقدم اظهار کرد: در دنیا مشکل کمبود پرستار در دوران کرونا با جذب پرستار جدید انجام شد، حتی مهاجرت پرستاران ایرانی نیز در دوران کرونا افزایش پیدا کرد. در یکسال گذشته حدود ۲ هزار پرستار از کشور مهاجرت کردند که دلیل آن هم جذابیت کشورهای مقصد است.

دبیرکل خانه پرستار ایران تصریح کرد: از نظر استاندارد در دنیا به ازای هر هزار نفر جمعیت به طور متوسط پنج تا شش پرستار لازم است و در کمترین حالت حداقل ۳ پرستار. در کشور طبق آخرین اطلاعات به ازای هر هزار نفر ۱.۶ پرستار وجود دارد که از حداقل هم کمتر است. با این حساب کشور به هزار پرستار نیاز دارد. از طرفی سازمان بهداشت جهانی تاکید دارد تعداد پرستاران از حداقل هرچه کمتر باشد، مرگ و میر بیشتر می‌شود.

وی ادامه داد: در کشور پس از اوج گیری کرونا هیچ گونه استخدامی انجام نشده و تنها جذب نیرو ۸۹ روزه صورت گرفت که قراردادهای آن‌ها به مرور با طولانی شدن روند کرونا تمدید شد. به دنبال این اتفاقات امروز ما در دنیا بیشترین آمار جانباختگان پرستاری در دوران کرونا را داریم.

شریفی مقدم اظهار داشت: وزارت بهداشت همیشه وعده داده است، آخرین آزمونی که برای استخدام پرستاران انجام شد 39 هزار نفر پذیرش و از این تعداد تنها حدود ۱۰ درصد کادر پرستاری جذب شدند که رقم بسیار کمی بود.

دبیرکل خانه پرستار ایران با انتقاد از دولت کشورش به علت تعلل در استخدام پرستاران مورد نیاز، گفت: شهریور امسال مجلس به دلیل وجود قراردادهای مختلف طرحی به عنوان ساماندهی کارکنان دولت پیشنهاد کرد و۴۵ روز به دولت وقت داد برای آن لایحه بیاورد که به واسطه آن تمام شرکت‌های واسطه حذف شوند. این طرح نیز تاکنون نتیجه نداشته و تا جایی که من اطلاع دارم بودجه خاصی برای آن در نظر گرفته نشده است.