مهاجرت پزشکان از ترکیه 

بر اساس داده‌های سال ۲۰۲۱ اداره آمار اتحادیه اروپا (یورواستات)، ترکیه از نظر تعداد پزشکان پس از آلمان، ایتالیا، فرانسه و اسپانیا، در رتبه پنجم قرار دارد. با این حال، زمانی که این ارقام بر اساس جمعیت محاسبه می‌شود، ترکیه از نظر سرانه پزشک در اروپا در رتبه آخر قرار دارد.

گزارش‌های انجمن پزشکی ترکیه نشان از آن دارد که یکی از دلایل کم شدن تعداد پزشکان در ترکیه، مهاجرت گسترده آن‌هاست. در سه ماه اول سال ۲۰۲۳، ۷۰۰ پزشک از انجمن پزشکی ترکیه (TTB) برای ارائه به کشوری که مقصد مهاجرت به آن دارند، درخواست «گواهی حسن رفتار» کرده‌اند. 

آمار تازه‌تر اما حکایت از آن دارد که از ژانویه تا آگوست ۲۰۲۳ تعداد افرادی که برای برگه «گواهی حسن رفتار» درخواست ارسال کرده‌اند به ۱۹۶۴ نفر رسیده است. این در حالی است که تعداد درخواست‌ها در سال ۲۰۱۷ تنها ۴۸۲ بوده است.