میزبانی ترکیه از رزمایش ناتو

 رزمایش انتقال و تدارک ناتو «رامشتاین داست ۲-۲۰۲۲» (RADU II-۲۲) در روزهای ۲۰ الی ۲۸ ژوئن ماه جاری در ترکیه برگزار خواهد شد.

وزارت دفاع ترکیه از برگزاری رزمایش انتقال و تدارک ناتو در این کشور در اواخر ماه جاری میلادی خبر داد. این رزمایش در روزهای ۲۰ الی ۲۸ ژوئن  در سومین فرماندهی پایگاه جت اصلی در قونیه برگزار می‌شود.

بر اساس بیانیه وزارت دفاع ترکیه، پرسنل ناتو، مرکز فرماندهی و کنترل هوایی قابل انتقال، مرکز رسمی تولید هوایی تعیین شده، واحد یکپارچه سازی حسگر در راستای رزمایش مذکور به ترکیه منتقل شده‌اند.

طبق بیانیه فوق، «رزمایش رامشتاین» همراه با آموزش بین‌المللی «عقاب آناتولی ۲۰۲۲» در سومین فرماندهی پایگاه جت اصلی در قونیه برگزار می‌شود که یک فرصت آموزشی بی‌نظیر از نظر روش‌های اجرای عملیات هوایی ارائه می‌دهد.