نمایشگاه «زیبایی‌های ترکیه» در کابل

نمایشگاه عکس «زیبایی‌های ترکیه» توسط سفارت ترکیه در کابل و موسسه یونس امره در رشته ترک‌شناسی در دانشگاه کابل، پایتخت افغانستان افتتاح شد.

در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه جهاد ارگین‌آی، سفیر ترکیه در کابل، اسامه عزیز، رئیس دانشگاه کابل و نمایندگان نهاد‌های ترکیه در کابل شرکت کردند.

جهاد ارگین‌آی، سفیر ترکیه در کابل در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه طی سخنانی با بیان اینکه این نمایشگاه را به واسطه «مجمع دیپلماسی آنتالیا ۲۰۲۲» برگزار کرده‌اند، گفت ترکیه برای افغانستان آشنا است و روابط مردمان دو کشور بسیار قوی است.

جهاد ارگین‌آی، سفیر ترکیه در کابل طی سخنانی گفت: چنین فعالیت‌های فرهنگی در ساختار هر دانشگاه جایگاه مهمی را تشکیل می‌دهد. چشم انداز جدیدی را برای دانش‌جویان فراهم می‌کند. لذا برگزاری این گونه نمایشگاه‌ها، همایش‌های علمی و سایر فعالیت‌ها را همراه با شما در دوره آتی ادامه خواهیم داد.

اسامه عزیز، رئیس دانشگاه کابل نیز گفت این نمایشگاه برای تقویت روابط مردمان دو کشور گام مهمی است.

وی تصریح کرد: از ترکیه برای ادامه کمک‌هایش به افغانستان و به ویژه کمک‌های علمی آن تشکر می‌کنیم.