نمایشگاه صنایع دامداری و کشاورزی بورسا آغاز شد

بزرگترین نمایشگاه های کشاورزی منطقه از۱۳ تا ۱۷ مهرماه در مرکز نمایشگاه و کنگره بین المللی TÜYAP در جریان است.

نمایشگاه صنایع کشاورزی و دامپروری بورسا از جمله مهمترین رویداد های این صنعت در کشور ترکیه است. در این نمایشگاه آخرین دستاورد های صنعتی، بهداشت، ایمنی و بطور کل استانداردهای این صنعت را به همراه جدیدترین فناوری‌ها و ابزار دامداری و کشاورزی به نمایش می‌گذارد. این نمایشگاه که هر ساله در شهر بورسا برگزار می‌شود، محل حضور صدها برند و استارت‌آپ ملی و جهانی صنعت کشاورزی است.

 این نمایشگاه یکی از بهترین روشها برای دستیابی به آخرین نوآوری ها و رویدادهای مربوط به بخش کشاورزی و مبادله دیدگاه با کارشناسان این صنعت می‌باشد.

شرکت‌ها و صنایع کشاورزی و دامپروری ایرانی نیز در این نمایشگاه هم به عنوان عرضه‌کننده و هم خریدار محصول شرکت کرده‌اند.