نوامبر ۲۰۲۳؛ هزینه ماهانه یک خانواده در استانبول: ۴۷ هزار لیر

بر اساس گزارش آژانس برنامه‌ریزی استانبول (IPA)، متوسط هزینه زندگی یک خانواده چهارنفره در استانبول در ماه نوامبر سال جاری به ۴۷هزار و ۴۹۳ لیر رسید.

بر اساس گزارشی که آژانس برنامه‌ریزی استانبول (IPA) روز۵ دسامبر منتشر کرده است، هزینه‌های زندگی در استانبول در ماه نوامبر ۲۰۲۳ نسبت به ماه گذشته، ۳.۳۵ درصد و نسبت به نوامبر ۲۰۲۲، به میزان ‌۷۸.۴۸ درصد افزایش یافته است.

بر اساس داده‌های رسمی، قیمت برخی از محصولات پرمصرف سبد خانوارها در سال جاری افزایش چشم‌گیری داشته است. در سال جاری، زیتون با ۱۷۳.۵۹ درصد و مرغ با ۱۱۳.۵ درصد افزایش، در رتبه نخست گرانی‌ها قرار دارند.