نگرانی‌ها از احتمال آغاز «جنگ داخلی» در عراق

به گزارش خبرنگار آناتولی، صدها معترض به نتایج انتخابات پارلمانی در نزدیکی منطقه سبز پایتخت این کشور تجمع کردند.

طرفداران برخی از گروه‌های شیعه، در اعتراض به نتایج انتخابات پارلمانی اخیر از روز سه‌شنبه گذشته در میدان «جسر الطابقين» بغداد تظاهرات برگزار می‌کنند و از شب گذشته به سوی منطقه سبز بغداد حرکت کرده‌اند.

برخی گروه‌های شیعه هشدار دادند که اقدام بر اساس این نتایج «صلح داخلی» عراق را به خطر می‌اندازد.  این هشدار باعث نگرانی‌هایی در مورد «احتمال آغاز جنگی داخلی» در عراق شد.

بر اساس نتایج غیررسمی انتخابات زودهنگام پارلمانی عراق که دهم اکتبر برگزار شد، جریان صدر به رهبری مقتدی صدر با کسب۷۳ کرسی، بیشترین تعداد کرسی‌ها را در پارلمان این کشور به دست آورد.

معترضان می‌گویند که آرای صندوق‌های انتخابات پارلمانی باید بازشماری دستی شود، زیرا تفاوت معناداری بین آرای الکترونیکی و دستی وجود دارد.

انتخابات زودهنگام پارلمانی عراق که دهم اکتبر برگزار شد. با اعلام نتایج اولیه از سوی کمیسیون انتخابات عراق بیشتر گروه‌ها و جریان‌های سیاسی به روند اعلام نتایج و فرایند شمارش آرا اعتراض کردند.

اعتراضات گسترده در عراق که از ابتدای اکتبر ۲۰۱۹ آغاز شده و یک سال ادامه داشت، به برکناری دولت عادل عبدالمهدی در اواخر همان سال منجر شد.