هشدار برنامه جهانی غذا:افغانستان با خطر «بزرگترین بحران غذایی جهان» در زمستان روبرو است

«دیوید بیزلی» مدیر برنامه جهانی غذا از وخامت وضعیت ذخیره غذایی افغانستان در تامین غذا برای شهروندان خبر داده و گفت: «کودکان خواهند مرد و مردم قحطی را تجربه خواهند کرد؛ وضعیت بسیار بدتر خواهد شد».

گزارش برنامه جهانی غذا تاکید دارد که بیش از ۶۰ درصد مردم افغانستان به دلیل قطع جریان نقدینگی و مسدود شدن منابع مالی از ماه آینده به غذای کافی دسترسی نخواهند داشت.

برنامه جهانی غذا در گزارش خود تاکید دارد که افغانستان به سرعت به سمت بزرگترین بحران انسانی در جهان پیش می‌رود. از نظر این سازمان بحران پیش رو بیش از هر چیز متوجه کودکان است. 

گزارش‌های موجود از بیمارستان کابل از وخامت اوضاع غذایی در افغانستان خبر می‌دهد. در حالی که برخی از خانواده‌های این شهر نمی‌توانند غذای روزانه برای تغذیه کودکان خود پیدا کنند، برخی از کودکان به دلیل سوء تغذیه در بیمارستان بستری شده‌اند.

برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد نیز در همین رابطه طی گزارشی اعلام کرده است که افغانستان به سرعت به سمت بزرگترین بحران انسانی در جهان پیش می‌رود. برنامه جهانی غذا تاکید کرده است که با قطع شدن جریان نقدینگی و مسدود شدن منابع مالی در افغانستان، بیش از ۶۰ درصد مردم از ماه آینده به غذای کافی دسترسی نخواهند داشت. این سازمان از ضرورت اقدام فرودی جهانی در این زمینه هشدار داده است.

دولت امارت اسلامی افغانستان به همین منظور و با هدف نجات جان شهروندان از قحطی و گرسنگی برای روزهای سخت زمستان پیش رو از به اجرا گذاشتن «طرح غذا» در برابر کار خبر داده است. 

 طالبان برای مقابله با بحران گرسنگی این کشور به کارگران و مهندسان این کشور پیشنهاد داده است که به جای پول به آن‌ها «گندم» خواهد داد.

 ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز یکشنبه ۲۴ اکتبر، در کنفرانس مطبوعاتی خود گفت: این طرح در حومه شهرهای بزرگ افغانستان و دیگر استانها اجرا خواهد شد.«طرح غذا در برابر کار» برای کسانی است که در حال حاضر بی‌کارند و در زمستان پیش‌رو، در معرض خطر گرسنگی قرار دارند.

در این برنامه دو ماهه، یازده هزار و ۶۰۰ تن گندم در پایتخت و حدود پنجاه و پنج هزار تن دیگر، برای سایر نقاط کشور از جمله هرات، جلال آباد، قندهار، مزار‌شریف و پل‌خمری توزیع خواهد شد.