هنر تذهیب، مراسم افطار و جشن سده ثبت جهانی شدند

    سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو)، از ثبت هنر تذهیب، مراسم افطار و جشن سده به عنوان میراث فرهنگی ناملموس خبر داد.

    در هجدهمین نشست کمیته بین دولتی پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس که از ۱۳ تا ۱۸ آذر ماه در شهر کاسان جمهوری بوتسوانا در حال برگزاری است؛ «هنر تذهیب»، را که زراندود یا طلاکاری نامیده می‌شود و هدف اصلی آن آراستن صفحات کتاب، قطعات خوشنویسی و حاشیه نقاشی‌ها به ویژه صفحات قرآن است، به درخواست ایران، جمهوری آذربایجان، تاجیکستان، ترکیه و ازبکستان به لیست میراث فرهنگی ناملموس بشری افزود.

    همچنین «افطار» یا وعده غذایی مسلمانان هنگام غروب آفتاب که در ماه رمضان صرف می‌شود، به درخواست جمهوری‌های آذربایجان، ایران، ترکیه و ازبکستان در فهرست میراث فرهنگی ناملموس جهان به ثبت رسیده است.

    در این نشست «جشن سده» که به جشن پیدایی آتش نیز شهره است و هر سال در دهم بهمن (سی‌ام ژانویه) برگزار می‌شود، به درخواست ایران و تاجیکستان به ثبت جهانی رسید.

    با ثبت جهانی این سه پرونده، رتبه ایران در ثبت جهانی میراث ناملموس با یک پله ارتقا به رتبه پنجم جهان رسید. ترکیه نیز با ثبت هنر تذهیب، افطاری و کشت سنتی زیتون در رتبه دوم بیشترین عناصر فرهنگی ناملموس ثبت شده در یونسکو قرار گرفت.