هواپیمایی ترکیه در ماه آوریل 2.4 میلیون مسافر جابجا کرد

    شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز خبر داد در ماه آوریل گذشته 2.4 میلیون مسافر جابجا کرده است.

    بنا بر اطلاعیه روابط عمومی این خط هوایی، ترکیش ایرلاینز در ماه آوریل با 58.7 درصد ظرفیت حمل مسافر خود فعالیت کرده است. این میزان برای مقاصد پروازی خارجی 57.1 درصد و مقاصد پروازی داخل ترکیه 68.9 درصد بوده است.

    از سوی دیگر میزان حمل کالا و محموله های پستی (کارگو)  این شرکت هواپیمایی نیز در ماه آوریل نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشد 56.2 درصدی را شاهد بوده است. ترکیش ایرلاینز در این ماه 153 هزار و 798 تن بار جابجا کرده است.

    شرکت خطوط هوایی ترکیه که باوجود همه گیری کرونا همچنان یکی از موفق ترین شرکت های هوایی جهان است، از ابتدای سال 2021 تا پایان ماه آوریل در مجموع 8.9میلیون مسافر را منتقل کرده است.