واحد درسی جدید مدارس ترکیه: «آداب معاشرت»

    قرار است واحد جدید درسی با عنوان «آداب معاشرت» به دروس دانش‌آموزان پایه نهم و دهم دبیرستان‌های ترکیه و واحد درسی «خوش‌اخلاقی و ادب» به واحدهای درسی مقطع راهنمایی ترکیه اضافه شود.

    به گزارش روزنامه حریت در تاریخ ۱۳ دسامبر، واحد درسی «خوش اخلاقی و ادب» برای دانش‌آموزان مقطع راهنمایی اجباری خواهد بود. اما واحد درسی «آداب معاشرت» که شامل یک برنامه ۳۶ ساعته است، به صورت واحدی انتخابی در دسترس دانش‌آموزان پایه نهم و دهم دبیرستان قرار می‌گیرد.

    در این واحدهای درسی، روی آداب معاشرت، رفتار، گفتارو شیوه لباس‌پوشیدن «مناسب» تاکید شده است. حریت توضیح داده که این مبانی آداب رفتاری، با رویکردی تحقیقی و عملی طراحی شده است. این دوره‌ها قرار است آگاهی دانش‌آموزان نسبت به اهمیت آداب معاشرت و رفتار «درست» را ارتقا داده و مهارت‌های لازم برای زندگی اجتماعی دانش‌آموزان را توسعه بخشد.