پرونده‌های اجرای احکام و ورشکستگی ترکیه از ۳۳ میلیون عبور کرد

بر اساس داده‌های وزارت دادگستری در خصوص دوایر اجرای احکام و ورشکستگی، تعداد پرونده‌های دوایر اجرای احکام و ورشکستگی با احتساب پرونده‌های انتقالی سال‌های گذشته، به ۳۳ میلیون و ۲۷۵ هزار و ۶۳۲ پرونده در سال ۲۰۲۲ رسیده است. افزایش تعداد پرونده‌های اجرا و ورشکستگی در میان سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲، ۲۷ درصد بوده است.

روزنامه بیرگون روز ۱ آوریل گزارش داده است که تنها در سال ۲۰۲۲، ۹ میلیون و ۴۶ هزار و ۲۴۵ پرونده جدید اجرای و ورشکستگی گشوده شده است. با افتتاح پرونده‌های جدید در سال ۲۰۲۲، تعداد کل پرونده های اجرا و ورشکستگی در دفاتر از ۳۳ میلیون عبور کرده است.

انواع پرونده‌ها در دوایر اجرای احکام و ورشکستگی نیز در آمار دادگستری به اشتراک گذاشته شد. بر این اساس، ۳ میلیون و ۲۵۱ هزار و ۵۴ هزار پرونده از پرونده های اجرایی و ورشکستگی در سال ۱۳۹۱، پرونده های با رای دادگاه (دادسرا با حکم) و ۲۷ میلیون و ۹۳۴ هزار و ۷۰۱ پرونده بدون رأی دادگاه (دادسرا بدون حکم) بوده است.

افزایش تعداد پرونده ها در دوایر اجرای احکام و ورشکستگی نیز باعث شد زمان رسیدگی به پرونده جدید از هزار روز بیشتر شود. میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در سال ۲۰۱۵ حدود ۷۴۲ روز، در سال ۲۰۱۶، ۸۳۳ روز و در سال ۲۰۱۷، ۸۹۲ روز بود، اما در ۲۰۲۲ به هزار و ۳۷ روز رسیده است.