چین دیگر پرجمعیت‌ترین کشور جهان نیست

بر اساس نقشه زنده جمعیت جهان سازمان World Population Review، چین دیگر پرجمعیت‌ترین کشور جهان نیست و جای خود را به هند داده است. 

بر اساس آمار سازمان جمعیت جهانی و همان‌طور که کارشناسان این حوزه بر اساس نرخ رشد جمعیت دو کشور پیش‌بینی کرده بودند، جمعیت هند حالا از چین بیشتر شده است. طبق داده‌های سازمان مذکور در ظهر شنبه ۱۵ آوریل ۲۰۲۳، جمعیت هند در حدود یک میلیارد و ۴۲۵ میلیون و ۸۵۷ هزار نفر بوده و جمعیت چین در همین زمان، حدودا یک میلیارد و ۴۲۵ میلیون و ۷۴۶ هزار نفر است.

از زمان ثبت جمعیت جهان توسط سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۰، چین همواره پرجمعیت‌ترین کشور جهان بوده است. خبرگزاری دویچه وله به نقل از سازمان ملل گزارش داده است که از ۱۴ آوریل ۲۰۲۳، باید هند را پرجمعیت‌ترین کشور جهان دانست. جمعیت چین در دهه ۱۹۸۰ از یک میلیارد عبور کرد و هند از واخر دهه ۱۹۹۰ به این میزان از جمعیت رسید.

بر اساس نقشه زنده سازمان مرور جمعیت جهانی در ظهر ۱۵ آوریل ۲۰۲۳، ایران و ترکیه به ترتیب با جمعیتی در حدود ۸۹ میلیون و ۳۵ هزار نفر و ۸۵ میلیون و ۷۲۱ هزار نفر، هفدهمین و هجدهمین کشورهای پرجمعیت جهان هستند. نرخ رشد جمعیت در ایران، مثبت ۰.۷ درصد و نرخ رشد جمعیت در ترکیه، مثبت ۰.۵۶ درصد ذکر شده است.