کارآزمایی بالینی فاز۳ واکسن TURKOVAC ترکیه به هزار قهرمان نیاز دارد

 پروفسور آلپر شنر عضو کمیته علمی کرونا  گفت: «برای تکمیل مطالعات فاز۳ واکسن TURKOVAC که توسط ترکیه ساخته شده است به ۱۰۰۰ قهرمان نیاز است».

شنر با یادآوری اینکه واکسن TURKOVAC که با همکاری دانشگاه ارجیس و انستیتوهای بهداشت ترکیه ساخته شده در مدت کوتاهی مانند یک سال، نتایج مثبتی به دست آورده افزود :«وقتی به تاریخچه سلامت ترکیه نگاه می‌کنیم، این یک انقلاب بزرگ در مدت کوتاه محسوب می‌شود. ما یک واکسن داخلی داریم که مرحله اول و دوم خود را با موفقیت سپری کرده و به مرحله سوم رسیده است.

شنر با اشاره به اینکه معرفی واکسن داخلی اثرات روانی مثبتی  نیز خواهد داشت، گفت: کارآزمایی بالینی فاز ۳ این واکسن بر روی جمعیت حدود ۳۰۰۰ نفر برنامه ریزی شده، که حدود ۲/۳ از آن تاکنون تکمیل شده است. ما برای پایان این کار به ۱۰۰۰ داوطلب قهرمان نیاز داریم. امیدواریم پس از تکمیل این پروسه، تولید انبوه این واکسن در سال ۲۰۲۲ آغاز شود.

باوجود تحقیقات و صرف هزینه‌های توسعه واکسن تورکواک، ترکیه برای واکسیناسیون شهروندان خود منتظر نتایج واکسن ملی نماند و در یک برنامه وسیع، تا امروز بیش از ۸۰درصد از شهروندان خود را با دو دوز واکسن فایزر-بایون‌تک و سینوواک واکسینه کرده است.